• LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VINH LONG VIET NAM (FAS)
  Vĩnh Long
  • Làm theo ca
  • 2 tháng ago
 • PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

  Vĩnh Long, Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

  Vĩnh Long, Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago