• NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

  Công ty chuyển phát nhanh VIETSTAREXPRESS - Chi nhánh Cần Thơ
  Hậu Giang, Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 3 ngày ago
 • NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

  Công ty TNHH Đá Granite Hải Kiến
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 3 ngày ago
 • NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC

  CƠ SỞ MAY IN MINH TRUNG
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 3 ngày ago
 • THỢ MAY

  CƠ SỞ MAY IN MINH TRUNG
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 3 ngày ago
 • KẾ TOÁN

  CƠ SỞ MAY IN MINH TRUNG
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 3 ngày ago
 • Cán bộ Giáo vụ

  CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 6 ngày ago
 • Công tác viên Công tác sinh viên

  CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 6 ngày ago
 • Giảng viên Tiếng Anh

  CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 6 ngày ago
 • Giảng viên Công nghệ thông tin

  CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 6 ngày ago
 • Giảng viên Quản trị kinh doanh

  CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 6 ngày ago