Chia Sẻ:

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc cơ quan Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ. Trung Tâm được thành lập vào năm 1992, theo Quyết định số 833.QĐ.UBT, ngày 27-3-1993 của UBND tỉnh Cần Thơ (TP. Cần Thơ ngày nay). Thực hiện Nghị định 72/CP ngày 31-5-1995 của Chính phủ, Trung Tâm được thành lập lại theo Quyết định số 35/TW.ĐTN, ngày 3-1-1998 của Ban Thường Vụ Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trên cơ sở chấp thuận của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội tại công văn số 4736/LĐTBXH-VL ngày 24-12-1997 của Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH.

Nhiệm vụ của Trung tâm:

Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung cấp lao động (mọi trình độ) cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức… đang họat động hợp pháp tại Việt Nam. Đào tạo và liên kết đào tạo gắn với nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động. Năm 1992 – 1994, Trung tâm là đối tác cho Chương trình quốc tế EC về Tái Hòa Nhập Cho Người Việt Nam Hồi Hương (EC- International Programme For the Reintegration of VN Returnees) được đánh giá là đơn vị đối tác hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Mỗi năm Trung tâm giới thiệu trên 10.000 lao động đến các đơn vị tuyển dụng, qua đó gần 5.000 lao động có việc làm ổn định. Nhiều lao động do Trung Tâm Giới thiệu đang giữ các vị trí cao tại các doanh nghiệp có uy tín hoặc trở thành những chủ doanh nghiệp thành đạt.

Về đào tạo:

Đặc điểm của Trung Tâm là chỉ đào tạo khi chắc chắn rằng có nhu cầu xã hội hoặc chỉ đào tạo theo yêu cầu “đặt hàng” của các đơn vị tuyển dụng. Phương pháp huấn luyện của Trung tâm là kỹ năng thực hành theo modun. Hình thức tổ chức lớp có 3 hình thức phổ biến: Public, Inhouse, Teambuiding. Giảng viên là những cán bộ từng giữ các vị trí cao trong các doanh nghiệp có uy tín được Trung tâm thỉnh giảng. Khả năng truyền đạt thực tế, dễ hiểu. Đặc biệt, sẳn sàng chia sẽ kinh nghiệm thực tế với học viên. Phương pháp huấn luyện là thực hành theo nhóm, gợi mở để học viên tham gia tiết học bằng cách đặt câu hỏi với giảng viên, nêu tình huống để xử lý… Đối với các lớp tổ chức theo hình thức Inhouse hoặc Teambuiding, chương trình đào tạo được biên soạn theo yêu cầu của đơn vị đặt hàng.

Tư vấn:

Hỗ trợ lao động trẻ xác lập mục tiêu nghề nghiệp; Kỹ năng giao tiếp thuyết phục nhà tuyển dụng; Kỹ năng thiết kế trình bày bộ hồ sơ xin việc… Mục tiêu tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ nhằm giúp lao động trẻ thích nghi nhanh chóng với cơ chế thị trường sức lao động, biết vận dụng tư duy, kiến thức một cách năng động vào công việc thực tế, từ đó ổn định việc làm có thu nhập cao. Bình quân mỗi năm Trung Tâm tiếp đón trên 25.000 lao động đến tư vấn.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ TỰ HÀO ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO QUÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BẠN LAO ĐỘNG TRẺ