• NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

  CÔNG TY TNHH LỘC PHONG HƯNG
  Hậu Giang
  • Giờ hành chính
  • 2 tháng ago
 • CÁN BỘ QUẢN LÍ CHUYỀN MAY

  Hậu Giang
  • Làm theo ca
  • 3 tháng ago
 • CHỦ QUẢN KHO NGUYÊN LIỆU

  Hậu Giang
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • CHỦ QUẢN TỔNG VỤ

  Hậu Giang
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • KIẾM TRA CHẤT LƯỢNG

  Hậu Giang
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • THỢ ĐIỆN

  Hậu Giang
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA

  Hậu Giang
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • NHÂN VIÊN HSE

  Hậu Giang
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago