• Cộng tác viên bán hàng ( sale thị trường)

  Công ty TNHH HERBAL PHARMA
  Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • Giám sát kinh doanh

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
  Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • Nhân viên Kỹ Thuật Gas công nghiệp

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
  Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • Nhân viên Kế toán

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
  Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • Nhân viên kỹ thuật công trình xây dựng

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
  Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 3 tháng ago
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH (thức ăn CÁ / TÔM)

  CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG
  Vĩnh Long, Tp. Cần Thơ, Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 4 tháng ago
 • TỔ TRƯỞNG KINH DOANH (thức ăn CÁ / TÔM)

  CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG
  Vĩnh Long, Tp. Cần Thơ, Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 4 tháng ago
 • GIÁM ĐỐC VÙNG KINH DOANH (thức ăn CÁ / TÔM)

  CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG
  Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tp. Cần Thơ, Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Giờ hành chính
  • 4 tháng ago