NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2022

Chia Sẻ:

Hôm nay ngày 3/6/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ phối hợp cùng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật tổ chức “Ngày hội tuyển dụng học sinh, sinh viên” năm 2022.

Chương trình tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) có điều kiện tiếp cận các doanh nghiệp để lựa chọn vị trí làm việc phù hợp với các ngành đang đào tạo tại trường góp phần nâng tỷ lệ HSSV có việc làm đạt hiệu quả cao nhất.

Tại chương trình diễn ra các hoạt động như hoạt động thông tin, hoạt động tư vấn và hoạt động giới thiệu việc làm.

Các bạn Đoàn viên tham gia các trò chơi

Góc khởi nghiệp