NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Hàng hải, trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, trường CĐ Hàng Hải . . .

Mc tiêu đào to

Đào tạo cán bộ điều khiển tàu biển viễn dương, nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, về kinh tế chính trị học, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; có lý thuyết về tay nghề của một sỹ quan, (bước đầu là thuyền phó 3 điều khiển tàu viễn dương); có khả năng công tác liên tục trong thời gian dài và hoàn thành chương trình huấn luyện sĩ quan hải quân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Toán hàng hải; Thủy nghiệp-thông hiệu; An toàn lao động hàng hải; Lý thuyết tàu; Hải văn; Địa văn hàng hải; Thiên văn hàng hải; Kết cấu tàu; La bàn từ; Kinh tế khai thác thương vụ; Quy tắc tránh va; Xếp dỡ và bảo quản hàng hóa; Luật hàng hải; Thiết bị điện tử hàng hải; Máy điện hàng hải; Điều động tàu . . .

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Điều khiển tàu biển có thể làm việc trong lĩnh vực hàng hải, các công ty chế tạo tàu thủy, công ty vận tải đường thủy, công ty tư vấn thiết kế công trình thủy . . .


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời