• Tuyển Nhân viên kinh doanh( logistic)

  Công Ty SOHA GROUP
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 4 ngày ago
 • Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh( LoGisTic)

  Công Ty SOHA GROUP
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 4 ngày ago
 • TẠP VỤ

  KHÁCH SẠN TTC CẦN THƠ
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 1 tuần ago
 • BIÊN TẬP VIÊN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH & THIẾT BỊ CỬU LONG
  Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 2 tuần ago
 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MIỀN NAM
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 2 tuần ago
 • Tuyển KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  MINH MẪN GROUP
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 1 tháng ago
 • Tuyển CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

  MINH MẪN GROUP
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 1 tháng ago
 • Tuyển CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

  MINH MẪN GROUP
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 1 tháng ago
 • Tuyển TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

  MINH MẪN GROUP
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 1 tháng ago
 • Tuyển TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

  MINH MẪN GROUP
  Tp. Cần Thơ, Ninh Kiều
  • Giờ hành chính
  • 1 tháng ago