XỬ LÝ RÁC THẢI (WASTE DISPOSAL TECHNICIAN) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Công việc xử lý rác thải thực hiện tiếp nhận, phân tích chất thải rắn sinh hoạt và vận hành các hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'YÊU CẦU CƠ BẢN BẰNG CẤP nghiệp trung cấp/ đắng/ học ngành công Hiểu KÝ NĂNG Sử dụng thành thạo thống chất thải răn Thuần thục các thao tác đánh phân tích, loại chất thải PHẨM CHẤT Quan tâm đếnmôi trườngvà phát triển bên vừng về và thải 3 KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP Ý thức phân loại rác tại Việt Nam chưa cao, việc tiếp nhận và xử| mất nhiều công sức 0030 NEWS'

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời