TỶ LỆ THẤT NGHIỆP Ở THANH NIÊN TĂNG MẠNH

Chia Sẻ:

NDĐT – Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động ở Việt Nam quý II-2017”, diễn ra ngày 15-9, tại Hà Nội.

Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), thị trường lao động quý II-2017 có những chuyển biến nhưng không lớn. Trong đó, thất nghiệp giảm về số lượng và tỷ lệ, tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tăng lên.

So với quý I-2017, số thanh niên thất nghiệp tăng 26,6 nghìn người, lên 575,1 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên mức 7,67%.

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ đại học trở lên và nhóm thanh niên tăng mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đây là điều không đáng lo ngại bởi việc chuyển dịch lao động trong thị trường là điều tất yếu.

Cụ thể, tỷ lệ người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 183,1 nghìn người, tăng 44,2 nghìn người so với quý I-2017, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm ngành này là 3,63% (quý trước là 2,79%). Nhóm trình độ cao đẳng có 82,6 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 4,96% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp có 92,7 nghìn người thất nghiệp, tăng 9,4 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5%.

Theo tám vùng kinh tế, đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 2,95% và 2,65%. Bên cạnh đó, trung du miền núi phía bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất (lần lượt chiếm 0,95% và 1,05%). Số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 24,5% tổng số người thất nghiệp.

Ngoài ra, cũng theo bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số người có việc làm tăng nhiều nhất ở ngành xây dựng, giáo dục, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, điều hòa không khí, tài chính, ngân hàng…

( theo nguồn tin báo Nhân Dân)

Góc thông tin