TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN NĂM 2017

  1. Các lớp Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Xăng dầu – Khí dầu mỏ hóa lỏng và hóa chất độc hại cháy nổ
TT Tên lớp học Dự kiến học phí (đ/hviên) Khóa học

(ngày)

1 Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu 1.300.000 5
2 Bồi dưỡng và thi Nâng bậc công nhân kỹ thuật xăng dầu 800.000 4
3 Nghiệp vụ bồi dưỡng cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 900.000 4
4 Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 800.000 3
5 Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 800.000 3
6 An toàn lao động, vệ sinh lao động 500.000 2
7 Kỹ thuật an toàn hóa chất 500.000 2
8 Kỹ thuật an toàn hóa chất và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 500.000 2
9 Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh LPG 500.000 2
  1. Các lớp bồi dưỡng về kiến thức chợ
TT Tên lớp học Dự kiến học phí (đ/hviên) Khóa học

(ngày)

1 Nghiệp vụ quản lý chợ (dành cho ban quản lý các chợ) 600.000 3
2 Tập huấn kỹ năng bán hàng cho các tiểu thương các chợ 500.000 2
3 Nghiệp vụ quản lý và kinh doanh chợ 500.000 2
4 Kiến thức quy mô hộ gia đình 500.000 2
5 Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý chợ gắn với việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ 500.000 2
6 Kỹ năng xúc tiến Thương mại và Kỹ năng hỗ trợ bán hàng 500.000 2
7 Hàng Việt Nam chất lượng cao về Nông thôn theo hướng bền vững 500.000 2
  1. Các lớp đào tạo trong lĩnh vực thương mại và hội nhập
TT Tên lớp học Dự kiến học phí (đ/hviên) Khóa học

(ngày)

1 Bồi dưỡng kiến thức quản lý thương mại (cán bộ, nhân viên của cơ quan ban ngành và công ty kinh doanh lĩnh vực thương mại) 600.000 2
2 Nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế Quốc tế 500.000 2
3 Bồi dưỡng kiến thức quản lý thương mại 500.000 2
4 Kỹ năng trong kinh doanh 500.000 2
5 Xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương và thâm nhập thị trường 500.000 2
6 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh định hướng xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập 500.000 2
7 Tiếp cận thị trường và nhận dạng sản phẩm địa phương 500.000 2
8 Hợp tác quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 500.000 2
9 Xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời kỳ hội nhập 500.000 2
10 Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế 500.000 2
11 Các lớp bồi dưỡng về hội nhập kinh tế 500.000 2
  1. Các lớp bồi dưỡng về hội nhập kinh tế Quốc tế 
TT Tên lớp học
1 Thương mại hàng hóa
2 Hỗ trợ phát triển chính sách và đầu tư gián tiếp
3 Tham gia FTA và các liên minh thuế quan
4 Hội nhập khu vực và quốc tế
5 Các tổ chức/cơ chế hợp tác kinh tế địa phương (ASEAN, TPP, WTO, APEC, ASEM…)
6 Di chuyển tự do các nguồn lực trong AEC (di chuyển tự do về lao động, vốn, hàng hóa, dịch vụ…)
7 NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU

Mọi chi tiết liên hệ
Phòng Đào Tạo – Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ.
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Website: MekongWorks.vn
Điện thoại: 02923 69 666 – 0918 501 409

Góc đào tạo