TÀI XẾ (DRIVER) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Điều khiển và giữ gìn xe vận chuyển hành khách, thư tín và hàng hóa.

Có thể là hình ảnh về 5 người
Có thể là hình ảnh về 2 người

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời