NHẬN DIỆN CÁC LOẠI BIỂN SỐ XE TẠI VIỆT NAM TỪ NGÀY 01/8/2020

Chia Sẻ:


MekongWorks – Từ ngày 1/8/2020, khi Thông tư 58/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, quy định về các loại biển số xe cũng có sự thay đổi so với trước đây.

  Nguồn: Internet

Góc thông tin