NGÀNH SƯ PHẠM KINH TẾ GIA ĐÌNH

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo; Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Công nghệ phần Kinh tế gia đình ở trường Trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Lý thuyết dinh dưỡng; Quy trình chế biến món ăn; Vẽ trang trí sản phẩm; Cắt may căn bản ; Tin học ứng dụng; Món ăn Việt Nam; Món ăn các nước; Trang trí món ăn; Trang phục thường ngày; Trang phục lễ tân; May công nghiệp; Nhà ở và trang trí nội thất; Cắm hoa tươi; Hoa trang trí; Thêu; Đan; Tổ chức cuộc sống gia đình; Lý luận dạy học Kinh tế gia đình; Phương pháp dạy học Kinh tế gia đình. . .

Việc làm sau khi tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Kinh tế gia đình còn phải dạy được môn thứ hai khác môn Công nghệ- Phần Kinh tế gia đình trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời