NGÀNH NHẬT BẢN HỌC

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Ngành Nhật Bản học đào tạo cử nhân khoa học trong trường đại học đa ngành, có kiến thức về chuyên môn Nhật Bản học như lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, quan hệ quốc tế của Nhật Bản và tiếng Nhật (đạt mức I kyu-cấp cao nhất theo quy định của năng lực quốc tế về tiếng Nhật), có kỹ năng ở mức cần và đủ để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Nhật Bản.

Có phẩm chất: trung thành, kiên định, có ý thức phục vụ cộng đồng, có khả năng giao tiếp quốc tế tốt, có tính tiên phong và bản lĩnh, tự tin, độc lập.

Có các kỹ năng cần thiết: nhóm kỹ năng ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, dịch thuật, soạn thảo văn bản và sử dụng tiếng Nhật để nghiên cứu khoa học. Nhóm kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy: nắm bắt vấn đề, nghiên cứu độc lập, hợp tác nghiên cứu và kỹ năng sư phạm.

Các môn hc chuyên ngành

 Lịch sử hình thành phát triển, Lịch sử ngôn ngữ học Nhật Bản, Nhập môn Nhật Bản học….

Vic làm sau khi tt nghip

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nhật Bản học có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức sau: các cơ quan nhà nước liên quan đến Nhật Bản, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp có liến quan đến Nhật Bản, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản; các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO); giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật, Nhật Bản học ở các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời