Overview

Số lượng: 01 người

Giới tính: Nam, nữ

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính….

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 04 năm trở lên

Mô tả công việc: –       Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
–       Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
–       Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
–       Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
–       Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
–       Theo dõi quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
–       In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.
–       Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
–       Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
–       Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
–       Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
–       Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
–       Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
–       Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
–       Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
–       Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Quyền lợi:

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và Công ty bao ăn, ở

Địa điểm làm việc:

Phú quốc

Thời gian làm việc:

08 giờ/ ngày

Mức lương:

12 triệu

 

About Công ty CP Ẩm thực Lúa Nếp Phú Quốc

Số 41 Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.696.666

Email: tuvan.tuyendungcantho@gmail.com

Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ

Zalo: Trung tâm DVVL Thanh niên Cần Thơ