Overview

1/ Kế toán trưởng: 01 người
* Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học Tài chính – Kế toán
* Mức lương: 12.000.000VNĐ -> 15.000.000VNĐ (Công ty hỗ trợ buổi cơm trưa)
* Kinh nghiệm: 
Có trên 03 năm làm Kế toán Trưởng tại các đơn vị có quy mô trên 200 người, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, mô hình chuỗi
* Mô tả chi tiết công việc:
– Điều hành, quản lý, tối ưu nhân sự Bộ phận Kế toán, Kho, Logistics chi nhánh đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của các CQNN và quy định, quy trình, quy chế của Công ty.
– Tổ chức bộ máy kế toán của chi nhánh, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát công việc của các kế toán viên
– Quản lý chi phí, tài sản, hàng hóa, tài chính của chi nhánh
– Kiểm soát các chương trình Nhập: Giá thành, Chính sách được hưởng từ NCC, Giá bán hàng
– Xây dựng kế hoạch tài chính và kế hoạch dòng tiền gửi Công ty.
– Kiểm soát kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch của BP Mua hàng
– Kiểm soát và duyệt thanh toán công nợ
– Kiểm soát và duyệt các khoản chi phí, mua sắm tài sản, nộp thuế …
– Giám sát việc bàn giao, nghiệm thu set-up, sửa chữa, mua sắm tài sản …
– Duyệt Bảng Lương và các đề nghị về chi phí lớn trước khi gửi về Công ty
– Đối soát số liệu và xử lý kiểm kê của tổ kiểm kê công ty. Tổ chức kiểm kê và phương án xử lý sau kiểm kê tại chi nhánh khi cần thiết.
– Nắm vững các phần mềm quản lý bán hàng, PM Kế toán quản trị, PM Kế toán thuế
– Quản lý lịch trình xe tải và xe ô tô cùng GĐCN
– Kiếm soát toàn bộ công việc, chứng từ, các nghiệp vụ của BP Kế toán, Kho, Logistics
– Làm việc với các cơ quan thuế, ngân hàng, BHXH, quản lý thị trường, CA kinh tế ….
– Chịu trách nhiệm về toàn bộ báo cáo thuế, báo cáo quản trị nội bộ & các báo cáo khác của BP Kế toán, Kho chi nhánh theo quy định của các CQNN và công ty
– Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ, P. Kế toán Cty, BP Kiểm soát Cty, GĐ CN

 

Thời hạn nộp hồ sơ và thông tin liên hệ:
– Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 28/10 đến hết 25/11/2022. Ưu tiên nộp sớm

– Liên hệ trong giờ Hành chính: 02923.52.55.88 or mail: thegioisuacanthoct@gmail.com
Địa chỉ nộp hồ sơ: CN CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA TẠI CẦN THƠ
Số 124 Võ Văn Kiệt, KV Bình Trung, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. CầnThơ.

About CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA TẠI CẦN THƠ

- Liên hệ trong giờ Hành chính: 02923.52.55.88 or mail: thegioisuacanthoct@gmail.com
Địa chỉ nộp hồ sơ: CN CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA TẠI CẦN THƠ
Số 124 Võ Văn Kiệt, KV Bình Trung, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. CầnThơ.