• NHÂN VIÊN VIDEO EDITOR

  CTY TNHH TRUYỀN THÔNG CỬU LONG
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 2 tuần ago
 • NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

  AVALON SOLUTION
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 1 tháng ago
 • 05 KTV XỬ LÝ DỮ LIỆU – CA HÀNH CHÍNH

  DIGI-TEXX CHI NHÁNH CẦN THƠ
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 1 tuần ago
 • Nhân viên tiếp thực

  KHU DU LỊCH SINH ĐẤT PHƯƠNG NAM
  Tp. Cần Thơ
  • Làm theo ca
  • 1 tuần ago
 • Nhân viên bảo hộ hồ bơi

  KHU DU LỊCH SINH ĐẤT PHƯƠNG NAM
  Tp. Cần Thơ
  • Làm theo ca
  • 1 tuần ago
 • Nhân viên Bếp

  KHU DU LỊCH SINH ĐẤT PHƯƠNG NAM
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 1 tuần ago
 • Nhân viên Thu Ngân

  KHU DU LỊCH SINH ĐẤT PHƯƠNG NAM
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 1 tuần ago
 • Nhân viên Nhân Sự

  KHU DU LỊCH SINH ĐẤT PHƯƠNG NAM
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 1 tuần ago
 • Nhân viên Kế Toán

  KHU DU LỊCH SINH ĐẤT PHƯƠNG NAM
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 1 tuần ago
 • Nhân viên bảo trì kỷ thuật điện, nước

  KHU DU LỊCH SINH ĐẤT PHƯƠNG NAM
  Tp. Cần Thơ
  • Giờ hành chính
  • 1 tuần ago