GIỚI THIỆU NGÀNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Tôn Đức Thắng (2 chuyên ngành: Bảo hộ lao động-môi trường (An toàn lao động và vệ sinh trong đơn vị; Kỹ thuật bảo hộ lao động và vệ sinh); Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường. . .), trường ĐH Công đoàn…

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân ngành Bảo hộ lao động, nắm vững kiến thức và có kỹ năng trong lĩnh vực an toàn lao động và vệ sinh, khả năng thanh tra, giám sát, đánh giá tác động của đơn vị đến môi trường và bảo vệ môi trường, khả năng đề xuất những kế hoạch củng cố điều kiện lao động cho phù hợp với những qui định về an toàn lao động và vệ sinh, cũng như thường xuyên đánh giá hiệu quả của kế hoạch nhằm điều chỉnh chúng cho phù hợp với sự thay đổi công nghệ và qui trình sản xuất tại đơn vị.

Môn học chuyên ngành
Một số môn học chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Nguyên lý khoa học bảo hộ lao động; Y học lao động và bệnh nghề nghiệp; Tổ chức lao động khoa học và Ecgonomi; Y học xã hội & bảo hiểm y tế; Nguyên lý kỹ thuật an toàn; Phương tiện bảo vệ cá nhân; Kỹ thuật an toàn điện; Kỹ thuật an toàn xây dựng; Quản trị môi trường & môi trường doanh nghiệp; Qui hoạch xây dựng công nghiệp; Luật lao động; Kỹ thuật xử lý môi trường lao động; Kỹ thuật an toàn trong môi trường làm việc đặc biệt; Kỹ thuật xử lý Ô nhiễm môi trường không khí và nước; Quản lý công tác bảo hộ lao động ở cơ sở; Đánh giá tác động môi trường; Đồ án xây dựng hệ thống và chi tiêu quản lý BHLĐ ở cơ sở . . .

Việc làm sau khi tốt nghiệp
Kỹ sư ngành Bảo hộ lao động có thể làm quản lý, giám sát qui trình vận hành sản xuất ở một cơ sở công nghiệp, có khả năng lập kế hoạch bảo hiểm, bảo hộ lao động, điều tra tai nạn lao động, xử lý các yếu tố vệ sinh môi trường trên nhiều lĩnh vực sản xuất; có thể làm việc ở Ban Bảo hộ lao động của các ngành sản xuất, các cơ sở sản xuất vừa và lớn, các ban công tác của tổ chức công đoàn, các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công nghiệp. . .

—————————————-
Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
Địa chỉ: Số 41, Cách mạng Tháng Tám, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời