GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH THUẾ

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường CĐ Tài chính Hải quan.

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Thuế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt: nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, tài chính, tiền tệ, các khái niệm và nguyên lý của kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh tế, nắm vững kỹ năng thực hành các phần hành cụ thể trong công tác quản lý thuế, biết sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý tài chính và kế toán; đủ khả năng giải quyết những vấn đề về chuyên môn trong lĩnh vực quản lý thuế; đồng thời có khả năng học tập ở bậc cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Các kỹ năng
– Có tư duy chiến lược và có thể tự ra các quyết định đúng đắn trong chuyên môn.
– Giao tiếp, xử lý được các tình huống trong hoạt động chuyên môn đối với đối tác và các doanh nghiệp.
– Có khả năng nghiên cứu độc lập về các vấn đề chuyên môn.
– Có các kỹ năng nghiệp vụ về thuế và lĩnh vực kinh tế, tài chính.
– Kỹ năng Tiếng Anh: trình độ TOEIC tối thiểu 405.
– Kỹ năng Tin học: sử dụng được một số công cụ tin học, phần mềm trong các hoạt động về thuế.

Việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận ở các bộ phận khác nhau trong các cơ quan thuế tại các địa phương (Tổng cục thuế; cục thuế tại các tỉnh, thành phố hay tại các chi cục thuế tại các quận, huyện), làm công tác thuế tại các doanh nghiệp hay lập các công ty tư vấn về thuế cho các công ty, doanh nghiệp.

—————————————
Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
Địa chỉ: Số 41, Cách mạng Tháng Tám, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com

Góc thông tin, Góc đào tạo