NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ

Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Tp.HCM, CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Sử cho các trường THPT, THCS có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước, chủ yếu trên địa bàn các

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

Đối với những bạn yêu trẻ ngành giáo dục mầm non luôn là sự thôi thúc, đam mê. Hàng ngày được chăm trẻ, chăm sóc dạy dỗ những đứa trẻ, thấy các trẻ lớn khôn từng ngày là niềm hạnh phúc của người theo ngành nghề. Vì vậy, giáo dục mầm non được rất nhiều

Continue Reading

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

Mục tiêu đào tạo Đào tạo những chuyên viên có trình độ chuyên sâu về một hay nhiều mặt quản lý trong một cơ sở y tế, mà chủ yếu là bệnh viện. Về lâu dài, với kinh nghiệm công tác và kế hoạch bổ túc thường xuyên, các cử nhân sẽ có triển vọng

Continue Reading

Ngành Kỹ thuật Dầu khí

Ngành kỹ thuật dầu khí là tổ hợp kỹ thuật bao gồm các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan khai thác, vận chuyển,… Phần lớn các sản phẩm của ngành công nghiệp này là dầu nhiên liệu và xăng. Dầu mỏ là nguyên liệu thô dùng để sản xuất các sản phẩm hóa lọc

Continue Reading

NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM, trường ĐH Ngoại thương, trường ĐH Hoa Sen, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (ngành Kinh tế ngoại thương), trường ĐH Văn Hiến (Kinh tế gồm các chuyên ngành Kinh tế thương mại, QTKD). Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế

Continue Reading

Ngành Kỹ thuật Dầu khí

Ngành kỹ thuật dầu khí là tổ hợp kỹ thuật bao gồm các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan khai thác, vận chuyển,… Phần lớn các sản phẩm của ngành công nghiệp này là dầu nhiên liệu và xăng. Dầu mỏ là nguyên liệu thô dùng để sản xuất các sản phẩm hóa lọc

Continue Reading

NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Nơi đào tạo: Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trường ĐHDL kỹ thuật công nghệ; trường ĐH Bách Khoa (ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường), trường

Continue Reading