CÁN BỘ QUAN HỆ LAO ĐỘNG (LABOUR RELATIONS OFFICER) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Cán bộ quan hệ lao động phụ trách việc xây dựng và duy trì quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động của một doanh nghiệp

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và văn bản

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời