điện cơ - điện lạnh nâng cao
a) Đối tượng học viên:
– Những người đã học qua lớp điện cơ – lạnh căn bản hoặc sinh viên tốt nghiệp ngành trung cấp kỹ thuật điện, thợ điện bậc 3/7.
– Công nhân, nhân viên kỹ thuật điện tại các nhà máy, công trình có kinh nghiệm thực tế nhưng chưa được đào tạo căn bản.
– Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng điện máy cần học để nâng cao khả năng tư vấn, bán hàng.
– Các đối tượng khác cần học để mở cơ sở dịch vụ tại nơi cư trú.
b) Thời gian đào tạo: 4 tháng
Học vào các buổi tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18g30 đến 20g30.
c) Nội dung đào tạo:
– Thực hành hệ thống điện cơ – lạnh, gia dụng.
– Vận hành bảo trì hệ thống lạnh sản xuất.
– Vận hành bảo trì hệ thống kho lạnh.
Trong đó, 90% giờ học thực hành/ tổng thời gian học và 10% giờ học lý thuyết/ tổng thời gian học.
d) Học phí: 4.000.000 đồng/ khóa.
e) Giảng viên: Kỹ thuật viên, Giám sát kỹ thuật điện tại các nhà máy và các công trình có quy mô lớn được Trung Tâm thỉnh giảng