a) Đối tượng học viên:
– Công nhân kỹ thuật đang vận hành bảo trì hệ thống điện; điện lạnh tại các nhà máy sản xuất.
– Công nhân kỹ thuật đang vận hành bảo trì hệ thống điện; điện lạnh tại các nhà máy sản xuất.
– Nhân viên đang quản lý hệ thống điện – điện lạnh tại các cơ sở dịch vụ (Nhà hàng – Khách sạn…).
– Người lao động có trình độ học vấn từ lớp 7/12 trở lên có nhu cầu học ngành kỹ thuật điện để tìm việc làm.
– Đối tượng khác cần học nghề điện – điện lạnh để mở các cơ sở dịch vụ tại nơi cư trú.
b) Thời gian đào tạo: 4 tháng
Học vào các buổi tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18g30 đến 20g30.
c) Nội dung đào tạo:
– Tổng quan và an toàn về điện.
– Thực hành trên các thiết bị sóng – điện lạnh – gia dụng (tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, tủ đông…).
– Thực hành trên các thiết bị sóng về điện cơ, mô tơ, điện gia dụng(máy giặt, đèn chiếu sáng…).
– Thực hành hệ thống điện cơ – lạnh, gia dụng.
– Vận hành bảo trì hệ thống lạnh sản xuất.
– Vận hành bảo trì hệ thống kho lạnh.
Trong đó, 90% giờ học thực hành/ tổng thời gian học và 10% giờ học lý thuyết/ tổng thời gian học.
d) Học phí: 4.000.000 đồng/ khóa.
e) Giảng viên: Kỹ thuật viên, Giám sát kỹ thuật điện tại các nhà máy và các công trình có quy mô lớn được Trung Tâm thỉnh giảng.