NGÀNH DU LỊCH

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (chuyên ngành Du lịch thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh); trường CĐ Văn hóa TP.HCM (ngành Văn hóa du lịch); trường ĐH Cần Thơ (chuyên ngành Du lịch thuộc nhóm ngành QTKD; ngành Hướng dẫn viên du lịch); trường Đại học Nha Trang (chuyên ngành QTKD

Continue Reading

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Aquatic Product Processing) tham gia quá trình thu hoạch, bảo quản và chế biến thủy sản. Qua các công đoạn xử lý để hải sản đến với người tiêu dùng mà vẫn giữ được dinh dưỡng, chất lượng, mùi vị của thủy sản. Và chế biến thủy sản

Continue Reading