[VIDEO] TÌM HIỂU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT

Chúng ta ở các quốc gia tiên tiến, đang sống trong một thế giới phần lớn do con người tạo ra. Những vật dụng mà chúng ta đang dùng hằng ngày như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, xe hơi đều là những sản phẩm từ ngành “xí nghiệp kỹ sư”, chúng ta

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ

Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Tp.HCM, CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Sử cho các trường THPT, THCS có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước, chủ yếu trên địa bàn các

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM KINH TẾ GIA ĐÌNH

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sài Gòn, trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, trường CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG – NÔNG NGHIỆP

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm TP.HCM Mục tiêu đào tạo Đào tạo giáo viên về khoa học kỹ thuật, kinh tế nông nghiệp ở trình độ đại học để tham gia giảng dạy, tổ chức hoạt động sản xuất định hướng đến nền công – nông nghiệp.  Sinh viên theo học sẽ

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM HÓA

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Hóa cho các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và

Continue Reading

NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường CĐ Sư phạm… Mục tiêu đào tạo Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Địa Lý cho các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng

Continue Reading