CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIÁO DỤC VIỆT NAM – NHẬT BẢN. TRƯỜNG ĐÀO TẠO ICT ĐẦU TIÊN TẠI CẦN THƠ.

Lễ khai trương trường đào tạo kỹ sư ICT ngày 26/03. Đây là trường đầu tiên ở Cần Thơ vừa đào tạo chuyên ngành, vừa đào tạo tiếng Nhật. Khóa học do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ hợp tác với công ty Brain Works tổ chức. Khóa học đầu tiên

Continue Reading