KỸ SƯ CƠ KHÍ

Kỹ sư cơ khí làm công việc có liên quan tới quá trình lấp đặt hoạt động và bảo trì máy móc trong các ngành công nghiệp. Họ giải quyết các vấn đề kỹ thuật hàng ngày để nâng cao hiệu quả và năng suất. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ

Continue Reading

NHÀ KHẢO CỔ HỌC

Các nhà khảo cổ nghiên cứu quá khứ để hiểu con người đã sống như thế nào. Họ theo dõi sự phát triển của nhân loại bằng cách nghiên cứu các di vật từ quá khứ. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ: 41

Continue Reading

NGÀNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM; ĐHQG Hà Nội), trường ĐH Đà Lạt, trường ĐH Lao động Xã hội, trường ĐH Mở TP.HCM, trường ĐH Quy Nhơn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trường CĐ Sư phạm Trung ương… Mục tiêu đào tạo Đào tạo các chuyên gia

Continue Reading

NGÀNH CƠ KỸ THUẬT

Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM . . . Mục tiêu đào tạo Đào tạo Kỹ sư ngành Cơ kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt có trình độ chuyên sâu về cơ học, nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học, có

Continue Reading

NGÀNH ĐỊA LÝ

Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (gồm các chuyên ngành Địa lý môi trường, Địa lý kinh tế, Địa lý dân số-xã hội, Địa lý du lịch), trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường ĐH Quy Nhơn . . . . Mục tiêu đào tạo Đào tạo Cử nhân ngành

Continue Reading

KỸ SƯ CÔNG NGHIỆP

Kỹ sư công nghiệp được xem là kỹ sư của kỹ sư. Họ quản lý sự vận động của toàn bộ nhà máy, đảm bảo các qui trình hoạt động hiệu quả, an toàn và có tính kinh tế. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com

Continue Reading