CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT OFFICER) – HỌ LÀ AI?

Chuyên viên quản lý rủi ro làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có nhiệm vụ đảm bảo cả con người và máy móc đều hoạt động, vận hành không sai sót và hiệu quả. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ:

Continue Reading

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE ADMINISTRATOR) – HỌ LÀ AI?

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu chuyên thực hiện quá trình tổ chức, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống CSDL nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ:

Continue Reading

CÁN BỘ QUAN HỆ LAO ĐỘNG (LABOUR RELATIONS OFFICER) – HỌ LÀ AI?

Cán bộ quan hệ lao động phụ trách việc xây dựng và duy trì quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động của một doanh nghiệp TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ: 41 Cách Mạng

Continue Reading

NHÀ KHÍ TƯỢNG HỌC (METEOROLOGIST) – HỌ LÀ AI?

Nhà khí tượng học tiến hành nghiên cứu các thành phần, cấu trúc và những biến đổi của thời tiết, bầu khí quyển. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ. Facebook: Trung

Continue Reading

[MIỄN PHÍ] THAM GIA BUỔI HỘI THẢO “NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG Thông tư 78/2021/TT-BTC VÀ XU HƯỚNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NĂM 2022”

Ngày 17/9/2021, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện triển khai hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.Vậy doanh nghiệp cần lưu ý những điều gì và luật định hiện hành sẽ dẫn

Continue Reading