14 NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC CẤP VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Chia Sẻ:

Ngày 08/12/2018 Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật Quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi trong đó cho phép tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài vào làm việc tại Nhật Bản kể từ ngày 01/4/2019.

Góc thông tin, Xuất khẩu lao động